SZKOLENIE E-LEARNINGOWE

Grafika komputerowa - Adobe Photoshop Elements1

Wstęp

Adobe Photoshop CC jest jednym z najpopularniejszych programów do edycji grafiki rastrowej. Jest on rozwijany przez firmę Adobe i posiada wydania dla systemu Windows oraz macOS. Stał się on standardem w świecie profesjonalnych grafików

Adobe Photoshop Elements jest prostszą wersją profesjonalnej Photoshop CC, która jest przeznaczona dla początkujących grafików oraz wszystkich którzy chcieliby rozpocząć pracę przy tworzeniu i edycji grafiki. Program zawiera wiele funkcji wersji profesjonalnej jednak z mniejszą ilością opcji.

Dostosowany jest również do osób początkujących oferując szeroką pomoc przy przetwarzaniu grafiki w postaci przydatnych pomysłów, kreatorów czy samouczków.

Poza standardowymi funkcjami programów graficznych, Adobe Photoshop Elements oferuje:

2

Rozpoczęcie pracy

Program po uruchomieniu wyświetla okno startowe które zawiera:

Po kliknięciu przycisku Edytor zdjęć wczytywana jest tzw. przestrzeń robocza zawierająca narzędzia do edycji grafiki.

edukacja medyczna

Okna startowe

3


Przestrzeń robocza

Istnieją trzy dostępne widoki dla przestrzeni roboczej


Przyciski do zmiany widoku znajdują się w środkowej, górnej części ekranu pod paskiem menu.

Omówiony zostanie tutaj widok Szybka.

edukacja medyczna

Domyślny zestaw narzędzi dla widoku Szybka i Ekspert


Po wybraniu tego trybu program Photoshop Elements oferuje przestrzeń roboczą w której wyświetlane jest edytowane zdjęcie oraz kilka paneli rozmieszczonych po bokach.


4

Narzędzia

edukacja medyczna

5


Pasek zadań

edukacja medyczna

Poniżej obszaru wyświetlania zdjęcia znajduje się pasek zadań który umożliwia:

edukacja medyczna

Skrzynka zdjęć


Dodatkowo po prawej stronie paska zadań dostępne są przyciski do przełączania paneli z funkcjami dopasowania zdjęć, zastosowania efektów, nałożenia tekstur czy utworzenia ramki dookoła zdjęcia.

6

Panele

edukacja medyczna

Po prawej stronie obszaru roboczego znajdują się cztery panele posiadające funkcje do korekty, przekształceń oraz poprawiania wyglądu zdjęć. Panele Dostosowania i Efekty posiadają miniaturki, które przedstawiają zastosowanie danej korekty czy efektu do aktualnego zdjęcia. Kliknięcie miniaturki modyfikuje obraz.


Panel DopasowaniaKażda z powyższych funkcji dostępna w panelu Dopasowania posiada suwak umożliwiający określenie stopnia korekty w zakresie od 0 do 100 jak również dziesięć miniatur obrazujących różne stopnie korekty.


Panel Efekty (każdy efekt posiada 5 wariantów)


edukacja medyczna

Zastosowanie efektu Proces krosowy


edukacja medyczna

Panel EfektyPanel Tekstury


Udostępnia 10 tekstur, które można zastosować do zdjęcia. Tekstura przypomina tło lub powierzchnię, na której może zostać umieszczone zdjęcie. Dostępne tekstury to:


edukacja medyczna

Zastosowanie tekstury ZadrapaniaPanel Ramki


Umożliwia dodanie różnych obramowań do zdjęcia, dostępne ramki to:7


Otwieranie plików

Pliki w programie Photoshop Elements można otworzyć na kilka sposobów:


Po wybraniu pliku z obrazem zostanie on otworzony i wyświetlony w przestrzeni roboczej.

Istnieje możliwość utworzenia również nowego i pustego pliku graficznego. W tym celu należy wybrać opcję menu Plik > Nowy > Pusty plik oraz określić parametry obrazu takie jak: nazwa, rozmiar, tło czy tryb kolorów.

Wszystkie otwarte pliki wyświetlane są w postaci miniatur w Skrzynce zdjęć dostępnej z paska zadań. Poprzez kliknięcie miniaturki zdjęcia następuje jego wyświetlenie w przestrzeni roboczej. Klikając prawym klawiszem myszy na miniaturce, można zamknąć zdjęcie wybierając opcję Zamknij8

Zapisywanie plików

Po dokonaniu modyfikacji zdjęcia można zapisać zmiany w nim dokonane. W tym celu z menu Plik należy wybrać opcję Zapisz lub Zapisz jako

Program Photoshop Elements, oferuje możliwość zapisania zmian w kilku formatach. Domyślnym formatem zapisu jest Photoshop PSD, który oferuje możliwość zapisania wszystkich etapów modyfikacji zdjęcia, efektów oraz utworzonych płaszczyzn zapewniając bezstratny dostęp do całej pracy nad obrazem.

Istnieją dodatkowo inne popularne formaty, w których można zapisać plik, a są to między innymi: BMP, JPEG, PNG, TIFF. Formaty te nie oferują jednak ponownego dostępu do wykonanych operacji programu Photoshop
9


Kartka z wakacji

W poniższym przykładzie utworzona zostanie kartka z wakacji.

Po zakończeniu pracy i jej zapisaniu możliwe będzie jej udostepnienie na przykład przy pomocy popularnych komunikatorów jak Messenger lub WhatsApp

W celu wykonania takiej kartki można wykonać następujące kroki:


1. Otworzenie pliku graficznego ze zdjęciem plaży i kutrów rybackich

 1. Wybrać opcję menu Plik > Otwórz

 2. Odnaleźć i wskazać plik do otwarcia

 3. Nacisnąć przycisk Otwórz


2. Wykadrowanie zdjęcia

 1. Z paska narzędzi wybrać Kadrowanie

 2. Na otwartym zdjęciu pojawi się ramka podzielona na dziewięć pól

 3. Wielkość ramki należy dostosować do obszaru jaki ma pozostać po zastosowaniu narzędzia Kadrowanie, ramkę można również przesuwać

 4. Po ustawieniu obszary do wykadrowania, wcisnąć przycisk Zatwierdź bieżącą operację jaki znajduje się w prawym dolnym rogu ramki

 5. Obraz zostanie dostosowany do rozmiaru i położenia ramki

edukacja medyczna

Siatka narzędzia kadrowania


3. Usunięcie niedoskonałości fotografowanych obiektów przy pomocy narzędzia Punktowy pędzel korygujący

 1. Z paska narzędzi wybrać Lupka

 2. Powiększyć fragment obrazu poddawany korekcie co ułatwi precyzyjne zastosowanie narzędzia do korekty

 3. Wybrać narzędzie Punktowy pędzel korygujący

 4. Dostosować opcje narzędzia takie jak na przykład: typ (zgodność z otoczeniem), pędzel czy rozmiar

 5. Przy pomocy wybranego narzędzia skorygować fragmenty obrazu poprzez klikanie na nich


4. Zastosowanie jednego proponowanych efektów z grupy Inteligentny wygląd w celu nadania większej intensywności barw


5. Dodanie tekstu na łuku

 1. Wybrać narzędzie Tekst poziomy

 2. W opcjach narzędzia ustawić Tekst na kształcie

 3. Wybrać kształt: Elipsa

 4. Ustawić parametry tekstu takie jak: rodzaj, wielkość i kolor czcionki

 5. Narysować elipsę

 6. Kliknąć górną i środkową część elipsy, po czym zacznie migać kursor

 7. Ustawić Wyśrodkowanie tekstu

 8. Wprowadzić tekst np. Pozdrowienia z wakacji

 9. Wybrać opcję Zatwierdź bieżącą operację

 10. W celu edycji wprowadzonego tekstu:
  Wybrać ponownie narzędzie Tekst poziomy i kliknąć tekst

edukacja medyczna

Tekst na kształcie elipsy


6. Dodanie ramki

 1. Kliknąć panel Ramki

 2. Wybrać ramkę np. Półokrągłe ząbki

 3. Ramka zostanie automatycznie dodana do obrazu

edukacja medyczna

Dodana ramka


7. Zapisanie pracy

 1. Wybrać opcję menu Plik > Zapisz

 2. Określić lokalizację zapisywanego pliku na dysku

 3. Podać nazwę pliku

 4. Wybrać typ pliku (domyślny PSD umożliwia łatwą ponowną korektę zdjęcia)

 5. Wcisnąć przycisk Zapisz

Loga UE